MRÁČKOVÁ, Kateřina. Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25046. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO