POLÁK, Josef. Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25065. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO