PISAROVSKÝ, Jan. Návrh distribuční logistiky ve vybrané společnosti s využitím metody TOC [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25134. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO