MAZANEC, Michal. Návrh zlepšení finančního plánování v podniku [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO