STODOLA, Martin. Deformačně-napěťová analýza patologického kyčelního kloubu [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25191. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.
Uložit do Citace PRO