MUCHA, Petr. Deformačně-napěťová analýza výdutí tepen [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25201. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO