ZIKMUND, Tomáš. Měření rychlosti objektu pomocí Fourierovy transformace [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25228. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Štarha.
Uložit do Citace PRO