POKORNÁ, Klára. Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25310. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO