FENDRYCH, Adam. Samovolný rozpad ozónu rozpuštěného ve vodě [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25316. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaroslav Mega.
Uložit do Citace PRO