DAVID, Ondřej. Ekonomické zhodnocení a návrh otopné soustavy pro vytápění rodinného domu s klasickým a kondenzačním plynovým kotlem [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25328. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Katolický.
Uložit do Citace PRO