ŠAFÁŘ, Viktor. Internetové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25361. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Kadlec.
Uložit do Citace PRO