MALÍNKOVÁ, Lenka. Studie nákladů na dopravu v distribuční firmě [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO