PROKOP, Marek. Studie logistické strategie s vazbami na environment [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25449. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO