KYŠÁKOVÁ, Lenka. Návrh opatření pro zvýšení prodejnosti Třebíčského deníku [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO