MARVANOVÁ, Iva. Návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25454. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO