HUBROVÁ, Kateřina. Návrh marketingové strategie firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25479. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Thaddeus Mallya.
Uložit do Citace PRO