JENČA, Patrik. Zavedení controllingu ve firmě Colas - CZ, a.s [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25483. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO