ŠMÍD, Miroslav. Současné působení únavy a creepu u Ni superslitin a slitiny TiAl [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25529. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Obrtlík.
Uložit do Citace PRO