JANÍKOVÁ, Veronika. Podnikatelský záměr [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2013 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25584. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO