BOLEHOVSKÁ, Zuzana. Zkvalitnění služby GSM Banking pro zákazníky T-Mobile [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO