ČERNÝ, Jiří. Manipulační operace s průmyslovými roboty [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25686. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO