NEPRAŠ, Vojtěch. Problematika důchodového zabezpečení z pohledu společnosti INOTECH ČR spol. s r.o [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25758. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO