FAJSTOVÁ, Alena. Interiérový prvek do veřejných prostor pro děti [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25787. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.
Uložit do Citace PRO