FAJSTOVÁ, Alena. Interiérový prvek do veřejných prostor pro děti [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25787. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.
Uložit do Citace PRO