ŠTINDLOVÁ, Marie. Sešity záznamů krajin [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25800. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Veronika Resslová.
Uložit do Citace PRO