PALUŠ, Viktor. Moloch [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25802. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO