TŘINÁCTÝ, Jan. Návrh paroproudé vývěvy [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25876. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ladislav Šnajdárek.
Uložit do Citace PRO