MUNDUCH, Ondřej. Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO