PAVLÍKOVÁ, Markéta. Studie výkonnosti ekofarmy a jejího navýšení [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO