GRYC, Radim. Návrh elektronického obchodu pro stavebniny [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25990. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO