RŮŽIČKA, Pavel. Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26132. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce David Jecha.
Uložit do Citace PRO