SPÍCHALOVÁ, Barbora. Vyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26183. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimíra Kubicová.
Uložit do Citace PRO