VETIŠKA, Jan. Analýza stability řezného procesu obráběcího stroje vzhledem k samobuzenému kmitání [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26215. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Březina.
Uložit do Citace PRO