BISTRÁ, Vendula. Studie řízení zásob ve vybraném podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26235. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO