MONDEKOVÁ, Věra. Cytotoxicita vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniích [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26237. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.
Uložit do Citace PRO