HEDVIGY, Marek. Návrh nového způsobu čištění polyeterpolyolů pomocí zeolitů [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Michal Krištín.
Uložit do Citace PRO