ZÁVORKA, Martin. Nové polyfunkční využití výrobního objektu Vlněny v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26287. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Helena Zemánková.
Uložit do Citace PRO