FUSOVÁ, Daniela. Optimalizace toku vratných obalů v rámci koncernu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2013 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26321. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO