KAŠPAR, Ondřej. Návrh a implementace systému vytápění objektu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2634. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Šťastný.
Uložit do Citace PRO