JANEČEK, David. Analýza AVG signálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26363. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO