SUK, Pavel. Použití aluminiových profilů ve strojírenských konstrukcích [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Roučka.
Uložit do Citace PRO