KIČINA, Andrej. Bezdrátový přenos dat ze senzorů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26405. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Viera Biolková.
Uložit do Citace PRO