KUBIŠ, Richard. Analýza minutové sazby CNC strojů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO