KOSTUROVÁ, Monika. Návrh komunikačního mixu ve společnosti Cognito.Cz [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26423. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO