KARLÍKOVÁ, Jana. Výběr vhodné formy externího financování rekonstrukce nemovitosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26429. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO