BENDA, Tomáš. Současné trendy ve výrobě trvalých modelů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.
Uložit do Citace PRO