HALUZA, Vít. Okruhy řádu p^2 a p^3 [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26469. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Kureš.
Uložit do Citace PRO