LATTENBERG, Jan. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26537. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lenka Zemánková.
Uložit do Citace PRO