RYŠAVÝ, Jan. Návrh výroby držáku madla [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26623. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.
Uložit do Citace PRO