JEŽKOVÁ, Jitka. Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26647. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Luděk Nechvátal.
Uložit do Citace PRO