ŠIMKO, František. Analýza a inovace stejnosměrných elektrických motorků [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/267. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.
Uložit do Citace PRO